...
en pl
06

MAZUR

GROUP

Mazur Group funkcjonuje jako networkingowy podmiot skupiający interesy kilkuset firm i instytucji z czterech kontynentów: Europy, Ameryki
Północnej, Afryki i Azji. Na celu ma realizację ich potrzeb z zakresu kilku
działów:
1. Project Management Office.
2. Przetargi zagraniczne (w tym kontrakty dla USArmy) i krajowe.
3. Kancelaria prawna.
4. Analiza i konsulting finansowy.
5. Networking.
6. Pośrednictwo międzynarodowe.
7. Prywatne inwestycje.
8. Brokering technologiczny.


Michał Mazur – Twórca i zarządzający marką Mazur Group.
Business Development Director w spółce Demater.
Od 2013 r. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:
- prawa,
- finansów,
- inwestycji,
- logistyki,
- współpracy z kontrahentami z Polski i zagranicy,
- współpracy z instytucjami rządowymi USA (w tym USArmy) oraz
- współpracy z instytucjami naukowymi.


telefon: 531-570-084


skrzynka mailowa: mazur.group@demater.com.pl