...
en pl
01

Demater

Green

Spółka Demater rozpoczęła swoją działalność w 2003 roku z inicjatywy
Krzysztofa Sałka i Macieja Chechelskiego. Firmę tworzy zespół młodych i
ambitnych ludzi, stale podnoszących swoje kwalifikacje i poszukujących
nowych rozwiązań. Profesjonalizm i zaangażowanie ludzi związanych z
firmą powoduje, że jesteśmy w stanie sprostać najwyższym wymaganiom
naszych klientów na każdym etapie inwestycji – od realizacji projektu,
poprzez jego wykonanie, do prowadzenia pielęgnacji. Aby zapewnić
najwyższy standard usług stale współpracujemy z szerokim gronem
specjalistów - architektami, projektantami branżowymi, inspektorami
nadzoru. Wykonujemy projekty branżowe dla uznanych na rynku polskim i
zagranicznym biur architektonicznych. Realizujemy inwestycje na
podstawie projektów również innych pracowni architektury krajobrazu.
Dzięki naszemu doświadczeniu zapewniamy realizację najbardziej
skomplikowanych wizji klienta. Zapraszamy wszystkich do współpracy.
Zapewniamy najlepsze rozwiązania za najniższą cenę!

Kontakt
DEMATER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Nowinach (dawniej Przedsiębiorstwo Usługowo - Produkcyjne DEMATER Spółka Cywilna Krzysztof Sałek i Wspólnicy z siedzibą w Nowinach)
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Kielcach , X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000923769 Wysokość kapitału zakładowego: 102.000,00 zł
ul. Składowa 3A
26-052 Nowiny
NIP: 9591606531
+48 517 011 920